Wartner Wrattenverwijderaar: Mag ik meerdere wratjes die dicht bij elkaar zitten tegelijkertijd behandelen?

Nee, zeker op hand of vinger mag u slechts 1 wrat tegelijk behandelen. De overige wratten afzonderlijk behandelen met een tussenpoos van 14 dagen.

Deel dit artikel